Testa nya former av marknadsföring

Testa nya former av marknadsföring

Marknadsföring kan göras på så många olika vis idag. Och medan vissa metoder är mer självklara för en del företag finns det sällan en garanti…

Read Article →
Skapa en effektivare arbetsdag

Skapa en effektivare arbetsdag

Som de flesta vet så har arbetsdagen ett visst antal timmar. Vanligtvis så är den på åtta timmar och då ska man hinna med allt…

Read Article →
Lättare att hitta jobb

Lättare att hitta jobb

Efter en avslutad anställning är det lätt att bli förvirrad med sin nya tillvaro. Ens arbete är en stor del av livet och att gå…

Read Article →
Företagets ekonomi

Företagets ekonomi

Företagets ekonomi är bland det viktigaste instrumenten för att allt ska fungera. Det gäller att man har de grundläggande kunskaperna om hur företagets inkomster och…

Read Article →
Det viktigaste i arbetsmiljölagen

Det viktigaste i arbetsmiljölagen

Sedan 1978 så har den Svenska Arbetsmiljölagen varit en måttstock på hur man som företag ska arbeta med sin arbetsmiljö. Det är en så kallad…

Read Article →
Ny till offentlig upphandling?

Ny till offentlig upphandling?

Offentligt upphandling är samlingsnamnet för alla varor och tjänster som offentlig sektor köper in från både inhemska och utländska företag. Många företag söker sig in…

Read Article →
Företagets arbetsmiljö

Företagets arbetsmiljö

Det är viktigt med arbetsmiljön och det finns en lag som talar om hur detta fungerar, arbetsmiljölagen. Det är viktigt att vi mår bra på…

Read Article →
Sluta samla pengar på hög

Sluta samla pengar på hög

Någonting som inte är bra för ett företag som gärna vill nå optimal tillväxt och generera så mycket vinst som möjligt är att samla alltför…

Read Article →
Passande konferens eller företagsevent

Passande konferens eller företagsevent

Som företag så är det viktigt att visa upp sig och få ut sitt budskap på det sätt som passar just för det företag man…

Read Article →
Ge kontoret ett lyft

Ge kontoret ett lyft

Att arbetsmiljön är viktig kan nog de flesta enas om. Har man en bra arbetsmiljön trivs de anställda och man når bättre resultat. Det är…

Read Article →
Hälsosamt arbetsklimat och företagskultur

Hälsosamt arbetsklimat och företagskultur

Ett företag utan sina anställda skulle kanske få det svårt att vara i den position man befinner sig i, det samarbete som finns med ledning…

Read Article →
Ett företag som växer

Ett företag som växer

Ett företag som växer kan få problem om man inte är medveten om vilka åtgärder man behöver göra för att inte hamna missa något viktigt…

Read Article →
Var rädd om dina kunder

Var rädd om dina kunder

Som företagare eller någon som är på god väg att bli en företagare så lär majoriteten utav er hört att man ska vara rädd om…

Read Article →
Utveckla ditt företag

Utveckla ditt företag

Som företagare så vill man gärna att sitt företag utvecklas i det håll man själv har planerat för och önskat sig. Det är inte alla…

Read Article →
Kunskap om alla skeden i företagandet

Kunskap om alla skeden i företagandet

Alla som driver företag har en hel del att sätta sig in i för att kunna vara framgångsrik, när det är något man missar kan…

Read Article →
Stora maskiner

Stora maskiner

Som företag i byggbranschen så krävs det en del stora maskiner och mycket av dessa maskiner kostar stora pengar. Har man precis startat så är…

Read Article →
Starta eget - ett alternativ

Starta eget – ett alternativ

Det finns många affärsidéer som surrar runt i svenskars huvuden men det är tyvärr få som realiseras. Detta har att göra med många faktorer, men…

Read Article →
Driv i företaget

Driv i företaget

Alla företagare och entreprenörer vet att det krävs mycket av både tid och engagemang för att ens företag skall bli framgångsrikt. Det gäller med andra…

Read Article →
Med pengar som redskap

Med pengar som redskap

Ett talesätt lyder, ”man måste spendera pengar, för att göra pengar”. Vi som arbetar inom företags- och finanssektorn vet vad detta innebär. Uttrycket går såklart…

Read Article →
Tips för framgångsrikt företagande

Tips för framgångsrikt företagande

Är man företagare är det som bekant mycket att stå eftersom man hela tiden kämpar för att ens företag skall bli så framgångsrikt som möjligt….

Read Article →