Arbeta för en bra arbetsmiljö på företaget

Arbeta för en bra arbetsmiljö på företaget

Det gäller att arbeta för en bra arbetsmiljö på företaget. Det kan finnas många vägar att gå och som företag så gäller det att man hitta sin väg för de bästa lösningarna. Den arbetsmiljölag som finns är ett bra hjälpmedel och måttstock på hur man vill att det ska vara på våra arbetsplatser.

Det kan vara ett ständigt pågående arbeta detta med företagets arbetsmiljö och det går inte att säga att nu är man klar utan det gäller att hela tiden utveckla och arbeta med detta. Vi har tidigare skrivit om detta och du kan läsa denna artikel här. Det finns alltid saker som kan förbättras och med regelbundna arbetsplatsträffar så kan företagets ledning få veta vad som behöver åtgärdas för att förbättra företagets arbetsmiljö.

Det är ju inte bara den fysiska arbetsplatsen som behöver förbättras. Den psykosociala miljön är lika viktig. Om det mot förmodan finns någon form av kultur som inte hör hemma på en arbetsplats så ska denna genast bearbetas och tas bort. Det kan vara att någon eller några inte känner sig trivas på sin arbetsplats på grund av vissa beteenden eller glåpord som nu och då kommer från arbetskamrater. Som företag så gäller det att gå till botten med allt som sker på företaget.