Bli mer lönsam

Bli mer lönsam

När ett företag inte når de årsresultat som man förväntat sig finns det två vägar att gå. Antingen skär man ner på kostnaderna på personal eller så siktar man på att effektivisera på annat sätt. Allt för ofta väljs det första alternativet. Men det är betydligt mer långsiktigt och effektivare att istället försöka effektivisera sin produktion och distribution. Detta driver företaget framåt istället för bakåt.

Att öka de genomsnittliga intäkterna per arbetare kan ske på många olika sätt. Allt från de stora strukturella förändringarna till de små detaljerna.

Eftersom man lätt blir hemmablind är det smart att anlita företag som enbart jobbar med att mäta produktionseffektiveteten. Företaget kommer ut och följer hela produktionskedjan, tar tid, tittar på kommunikationsmöjligheterna och utvärderar varje steg i processen. Att anlita dessa konsulter kostar självklart en del och är därför något som främst de medelstora eller större företagen gör. Men de som testat vet att det lönar sig. Små förändringar gör helt enkelt stora skillnader.

Ett annat sätt är att involvera de anställda eller en grupp av dem som är intresserade i frågan. I dessa fall ska inte några begräsningar sättas upp (förutom i tid) utan gruppen ska få själva titta, tänka och sedan presentera vad de anser vara punkter i produktionen som skulle kunna förbättras. Många gånger finns det mängder av idéer hos arbetarna som allt för ofta inte når ledningen.

För att fånga upp arbetarnas idéer till lönsammare produktion har vissa företag en förslagslåda. Vilken som helst får förklara sin idé med text och bild och lämna i lådan. Sedan sitter det mer tekniskt kunnigt folk och går igenom dessa förslag. Skulle det bli så att förändringen sker får den anställde en ekonomisk belöning. Ett pappersbruk hade exempelvis att personen fick 10% av vad företaget tjänade det första året på denna förändring. Med tanke på att omsättningen var flera miljarder per år var det vissa anställda som fick belöningar i storleksordningen kring en årslön.

Att bli lönsam handlar alltså framförallt om att fånga upp de idéer som finns, våga testa och tänka utanför den kända ”boxen”.