Börsnotera

Börsnotera

Driver du företag och har funderingar kring hur det fungerar med börsnotering? Det är inte lätt att hålla koll på allt. Rent konkret innebär en börsnotering att ett aktiebolags aktier blir tillgängliga för handel på en aktiebörs.

För att ett aktiebolag ska bli krävs det att de befintliga ägarna säljer antingen hela eller delar av sitt aktieinnehav. Eller så kan aktiebolaget emittera för att få in nytt aktiekapital i det börsnoterade aktiebolaget.

Det spelar det ingen roll hur stort ett företag är för att få det börsnoterat. Först och främst bör man fråga sig vad man vill uppnå med en eventuell börsnotering. De främsta skälen till varför ett företag vill bli börsnoterat är för att det behöver mer kapital. En börsnotering kan också innebära ett starkare varumärke.

Med ett börsnoterat företag får man tillgång till riskkapitalmarknaden. De aktier som finns i företaget kan dessutom bli likvida och omsättas i kontanter. Självklart blir ett börsnoterat företag mer känt och dess produkter och tjänster uppmärksammas mer.  Det kan i sin tur attrahera fler samarbetspartners. Dessutom är det lättare att omvandla anställda till delägare i ett börsnoterat företag. Inför en förberedande analys inför valet att börsnotera ett företag eller inte bör man ta hänsyn till dessa fördelar.