Det viktigaste i arbetsmiljölagen

Det viktigaste i arbetsmiljölagen

Sedan 1978 så har den Svenska Arbetsmiljölagen varit en måttstock på hur man som företag ska arbeta med sin arbetsmiljö. Det är en så kallad ramlag och tar upp grundläggande regler och hur man kan arbeta i sin verksamhet för att skapa en bra arbetsmiljö. Det viktigaste i arbetsmiljölagen är att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och att det systematiskt arbetas med att förbättra det som går att förbättra.

Lagen gäller alla arbetsgivare oavsett storlek på företaget och den förändras och utvecklas allt eftersom lagen ska anpassas till dagens moderna samhälle och arbetsliv. Det är arbetsgivarna som har huvudansvaret för att lagen följs och att se till så att arbetsmiljön är enligt gällande regler. Det kan vara allt från att införskaffa hjärtstartare, kurser i första hjälpen till att arbetslokaler är utformade och lämpligt inredd för den verksamhet som ska bedrivas där.

Tillsammans med de anställda så bör ett systematiskt miljöarbete pågå. Hur man kommer igång med detta kan se lite olika ut från företag till företag. Arbetsmiljöverket har tagit fram bra material för att börja med sitt arbetsmiljöarbete som man gratis kan ladda ner från deras sajt. Grunderna är desamma oavsett vilken verksamhet man bedriver. Det är viktigt att man följer stegen i det systematiska miljöarbetet. Tillsammans så skapar ni den miljön som ni vill ha på er arbetsplats.

Oavsett hur långt ni har kommit i ert arbete med detta så vill vi önska lycka till.