Expansionskapital

Expansionskapital

Då ditt företag kommit in i expansionsfasen kan du behöva mer kapital för utveckling. För att få finansiering kan du då vända dig till olika riskkapitalister i både statlig som privat regi.

Venture capitalbolag

När det börjar att bli dags att tänka på expansionskapital så kan du med fördel vända dig till venture capitalbolag, som Northzone, Creandum eller statliga Industrifonden. VC- bolag tar oftast en ägerandel på högst 30 procent och saminvesterar.

Statliga riskkapitalister

I denna fas kan du använda dig av statlig riskkapital, som till exempel Fouriertransform. De investerar i fordonsindustrin men projekten ska ha utveckling eller produktion här i Sverige. Fouriertransform tar ut en ägarandel på högst 49 procent och i de fall som det gäller enstaka investeringar bör summan inte överskrida 150 miljoner kronor. Även olika typer av finansieringslösningar kan bli aktuell, som vinstandelslån, annat ägarkapital och aktiekapital.

Inlandsinnovation är ytterligare ett statligt riskkapitalsbolag som investerar i innovativa företag belägna i norra Sveriges inland. De är främst intresserade av ägarkapital och har en finansieringsram på högst 2 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har geografiskt fokus och är intresserade av att investera i nya affärsområden med goda tillväxtutsikter eller i ny teknik. Denna fond erbjuder bland annat lån utan villkorlig återbetalningsskyldighet.

I denna fas börjar det att bli allt vanligare med börsintroduktioner, traditionella banklån eller nyemissioner.

Här kan du finna kapital för expansion:

  • Sunstone Capital
  • Varenne
  • Inlandsinnovation
  • Northzone
  • SEB Venture Capital
  • Creandum
  • Healthcap
  • Fouriertransform
  • Industrifonden
  • Norrlandsfonden