Finansiera företagsstarten

Finansiera företagsstarten

Det är mycket som behöver tas i beaktande inför en företagsstart. Men det finns även en hel del hjälp att få. Almi, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum har tjänster som du kan använda dig av inför och under din företagsstart.

När du tänker köra igång en egen verksamhet för företagsdrivande så är en väl genomtänkt affärsplan A och O. Även att kartlägga konkurrenter är av stort värde. Kanske märker du då att din företagsidé behöver ändra inriktning en aning för att bli starkare. Arbetsförmedlingen brukar erbjuda starta eget kurser där man får hjälp att göra sin affärsplan. Du kan även vända dig till Nyföretagarcentrum som har kostnadsfri rådgivning för nyföretagare.

Alternativ för finansiering

Det är den blivande företagarens ansvar att med eget kapital eller lånade pengar finansiera uppstarten av sitt företag. I de fall som det egna kapital inte räcker kan man använda sig av en finansiär och det finns även möjlighet att få så kallat starta eget-bidrag från arbetsförmedlingen. Mer information kan du få på arbetsförmedlingens hemsida där du hittar dokument och specifikationer.

Tänk på att när du startar ett företag så måste du vara beredd att riskera något. Mängder av jobb du inte trodde skulle dyka upp kommer att bli din vardag och för många så kommer investerat kapital inte att synas röken av inom de första åren. Det gäller att ha fingertoppskänsla på det sätt att ha koll på när något är ohållbart och när man måste avvakta och ha is i magen med tron att en negativ trend snart ska vändas.

Finansieringslösningar

  • Riskkapital: En riskkapitalist investerar pengar i ditt företag ofta i utbyte mot en andel av företagets aktier. Om du söker en riskkapitalist så kan du vända dig till Connect Sverige eller Industrifonden.
  • Banklån: Banken gör en bedömning av din affärsidé och utifrån den bestämmer de hur mycket som du får låna. Sedan görs en amorteringsplan upp där det bestäms när hela lånet ska vara återbetalt. Du kan även ansöka om företagslån via Almi.
  • Bidrag: Du kan söka bidrag hos Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Almi och Arbetsförmedlingen.
  • Affärsänglar(Alternativ finansiering): Privatpersoner som satsar pengar i nystartade företag. Du hittar dem i nätverken Svenska Rikskapitalistföreningen och Connect Sverige.
  • Leasing: Innebär att en bank eller finansiär köper exempelvis en maskin du behöver och överlåter nyttjanderätten till dig. Det innebär att du istället betalar en avgift för att få använda maskinen och slipper på så sätt att binda utrustning till företagets kapital.
  • Avbetalning: Är precis vad det låter, finansiering av något per avbetalning, vilket också fungerar som ett sätt att inte binda kapital.

Arbetsförmedlingen har som sagt ett starta eget bidrag som är tänkt att täcka dina egna personliga utgifter under företagsstarten. För att du ska vara berättigad till detta bidrag ska du ha fyllt 25 år, vara arbetslös eller varslad samt ha en färdig affärsplan. Storleken på ditt bidrag bestäms av hur mycket du får i ersättning som arbetssökande. Det minsta beloppet som du kan få är 320 kr per dag.

Arbetsförmedlingen kan även hjälpa dig med kurser och informationsträffar. Om du känner att du behöver lite extra hjälp i början av ditt företagande  så kan du vända dig till Nyföretagarcentrum. De har ett mentorprogram där nyföretagare kan få stöd och råd av erfarna företagare.