Köpa eller hyra

Köpa eller hyra

När man som företag ska investera i maskiner eller annat som kostar mer än vanligt så är frågan om man ska hyra eller köpa. En leasing kan i många fall vara mer lönsam än att köpa.

Som företag har man många kostnader och i vissa fall så är en investering nödvändig för att verksamheten ska kunna fortgå och för att kunna öka omsättningen i firman. Framförallt är det frågan om investering av maskiner som man i vanliga fall inte använder så ofta som man hyr eller leasar, till exempel grävmaskiner, hydrauliska pumpar eller betongsaxar för rivning.

Leasing

Om ditt företag är i behov av maskiner så kontakta företaget AMAS Svenska AB som säljer och hyr/leasar de verktyg och maskiner som du kan vara i behov av vid rivning och demolering av byggnader. Leasar men under en längre period så vet ni som företag exakt vad det kostar varje månad och kan på så sätt ha en bra koll på er budget och lättare kan lägga ut offerter till de jobb som ni eventuellt kan tänkas få.

Vad som är viktigt är att det upprättas ett avtal angående leasingtid och vem som har ansvaret om fel eller skador skulle uppstå under tiden man leasar  produkten. Det kan finnas skillnad mellan olika hyresobjekt så läs igenom avtalet ordentligt så inga oklarheter uppstår. Kolla upp vad som gäller om du vill bryta kontraktet och avsluta leasingen och hur man löser eventuella konflikter. Att leasa kan frigöra kapital i ditt företag och göra att du kan göra andra nödvändiga investeringar som gör att företaget går framåt och kan växa i den takt du vill.

En av de största fördelarna med leasing är att företagets kapital slipper bindas till fordonet. Detta är en fördel på så sätt att kapitalet kan användas till företagets verksamhet istället. Det finns dock en del fällor att undvika när det gäller leasingavtal, exempelvis att restvärdet på fordonet är högre än marknadsvärdet när leasingtiden är slut – vilket innebär att företaget blir skyldigt att skjuta till extra kapital för att avsluta leasingavtalet.