Mäta produktionseffektivitet

Mäta produktionseffektivitet

Alla företag vill att deras verksamhet ska flyta på så smidigt som möjligt. Detta gäller förstås inom alla företagets instanser, kontorsarbete, leverans och inköp. När man drivit verksamheten så bör man börja se över om allt flyter på så effektivt som det kan och det i regel en del som är viktigast när det handlar om effektivisering och där man kan tjäna pengar på att förbättra den – produktionen.

Hur gör man då för att göra denna effektivisering av produktionen möjlig? Det finns olika sätt att mäta en process:s effektivitet, det mest konkreta i sammanhanget är att mäta hur olika maskiner producerar. Många företag registrerar exempelvis inte alla stopp som inträffar i en produktionsanläggning eller för en enskild maskin. Anledningen till detta kan vara många, men en orsak är att det oftast tar längre tid att rapportera felet än vad det tar att åtgärda det, och då blir vitsen kanske liten att rapportera, kanske man tycker. Men om inte problemen registreras så kommer det inte heller till upp till ljuset var det är problemen i produktionen uppstår. Om sådant är fallet så kan det som företag vara värt att investera i ett system som hjälper till att automatiskt mäta de olika driftstoppen, hur länge de håller på, vad de beror på och så vidare.

Det finns några olika begrepp man brukar använda sig av när man talar om att mäta och effektivisera produktion. Det är dels TPM, som betyder total productive maintainance. Vilket är en metod man använder för att minska oplanerade stopp och öka produktiviteten hos ett företag. Sen så är ett annat huvudbegrepp det man kallar för TAK eller UTE, det första som betyder Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte och är mätvariabler för att beskriva utrustningens totala produktionseffektivitet – UTE.

Tillgänglighet är mätetalet som anger den totala tid som utrustningen nyttjar för produktion. Anläggningsutbyte är mätetalet som ger ett värde för hur pass effektiv en process är när det gäller produktionshastighet. Kvalitetsutbyte är variabeln för hur stor del av produktionen som är godkänd.