Ny till offentlig upphandling?

Ny till offentlig upphandling?

Offentligt upphandling är samlingsnamnet för alla varor och tjänster som offentlig sektor köper in från både inhemska och utländska företag. Många företag söker sig in på denna marknad varje år, men innan man gör detta måste man veta vad det är man ger sig in på.

Den stora anledning till varför man måste veta mer om detta i förväg är att det regleras annorlunda från alla affärer som görs mellan företag och privatpersoner eller företag sinsemellan. De regler och lagar som bestämmer hur detta går till är baserade på EU-direktiv, de senaste av vilka fastställdes 2014.

Syftet med dessa regler är flerfaldiga. Till att börja med är det för att se till att skattepengarna används på rätt sätt. Men det ska även se till att det är lättare för företag att göra affärer med offentlig sektor och att inget påverkar konkurrensen. Den upphandlande myndighetens uppgift är att välja det företag som kan sälja de mest efterfrågade varorna till det mest förmånliga priset.

Att vinna en offentlig upphandling är dock ingen lätt sak. Det finns ofta många som tävlar om samma kontrakt och det gäller att veta till vilket pris man kan leverera en vara eller tjänst. I de flesta fall finns det heller inte någon möjlighet till förhandling; det skrivna anbudet som lämnas in är det enda den upphandlande myndigheten använder för sitt beslut. Av denna anledning är det vanligt att företag tar in en konsult som kan hjälpa dem att formulera det bästa anbudet, och det kan vara speciellt smart för nya företag att göra detta.

Innan man dock kan börja behöver man ju hitta upphandlingarna som företaget kan vara med och tävla om. Dessa läggs normalt sett upp på en rad olika sajter, men man kan även hitta aktuella upphandlingar på individuella myndigheter och kommuners webbplatser.