Såddkapital

Såddkapital

Det finns flera olika ekonomiska finansieringslösningar att använda sig av för att förverkliga sin affärsidé. I det tidiga skedet av ditt företagande så behöver du såddkapital. Det kan du få genom att söka statligt stöd och bidrag samt ansöka om lån hos olika aktörer.

Stöd för studenter

Den som fortfarande är högskolestudent kan få stöd att utveckla sin ideé hos hos en inkubator, till exempel Sting KTH Student Inc och Chalmers Innovation. De hjälper dig med att bland annat knyta kontakter med potentiella  investerare, göra marknadsanalys och affärsplan. Högskolorna kan även ha egna fonder som stöttar inkubatorbolagen.

Inkubatorbolag

  • Chalmer Innovation Seed Fund: Investerar i den tidiga fasen av företagets uppbyggnad samt under utveckling. Under inkubatorsfasen kan de investera upp till fem miljoner kronor.
  • Sting: Framgångsrik svensk inkubator. Sedan 2002 har de hjälpt över 100 företagsuppstarter. Riskkapitalbolaget Sting Capital kan investera upp till fyra miljoner per företag. Sting driver även Sting Business Angels, som är ett nätverk av affärsänglar.

Almi finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer. Men de erbjuder även kosnadsfri rådgivning, lån och riskkapital. Hos Almi kan du ansöka om sådd-och expansionskapital.

Statligt stöd

Jordbruksverket har ett landsbyggdsprogram som ger startstöd för företagande inom jorbruk, trädgård eller renskötsel.

Länsstyrelsen ger bidrag för marknadsföring, investeringar, utbildning och innovationsutveckling till medelstora och små företag.

Det är få riskkapitalister som är villiga att investera pengar i det tidiga skedet av ett företags utveckling.  Det är mestadels enbart riskkapitalister som är knutna till inkubatörer som har intresse av att hjälpa företag i detta skede.

Affärsänglarna är de som främst är intresserade av att hjälpa företag med såddkapital. I Sverige finns det ett tjugotal olika nätverk av affärsänglar och det är vanligt att de även är knutna till inkubatorer.

Här kan du ansöka om såddkapital

  • KTH Holding
  • Västmanlandsfonden
  • Uminova invest
  • Moor Capital
  • Såddgruppen Mitt Sverige AB
  • Venture Cup
  • Uminova Invest