Stärk ditt varumärke

Stärk ditt varumärke

Ett företags varumärke kan man säga är samma sak som ett företags identitet utåt mot kunder, investerare och andra intressenter. Att bygga ett starkt varumärke innebär att man skapar en stark identitet på marknaden och en tydlig bild av vad företaget är, erbjuder och står för.

Varumärkesbyggande

Grunden när man bygger ett varumärke är att se företaget som en helhet där alla detaljer hänger samman och bildar helheten. Det innebär att man har en tydlig affärsidé som genomsyrar företaget. Man skulle kunna säga att varumärkesbyggande till viss del handlar om att vara konsekvent med detaljerna så att de stämmer överens. Det går exempelvis inte att förmedla ett värde och sedan i verkligheten stå för något annat.

Många kanske tänker på det visuella när man nämner varumärkesbyggande, alltså logotyper, förpackningar och så vidare. Det är förvisso viktigt att ha en grafisk profil som folk kommer ihåg, men det är vad folk konnoterar från den som är viktigt. I klarspråk betyder det att din logotyp kan vara hur känd som helst, men om den konnoterar dålig service, dåliga värderingar och dåligt bemötande, ja då har det ingen betydelse. Däremot om logotypen gör att folk konnoterar goda värden, bra service, mycket för pengarna, hållbara produkter och så vidare, ja då är det en helt annan sak.

Kärnvärden

Kärnvärdena i företaget går ut på vad det är du bestämt att företaget ska stå för. Dessa kärnvärden ska du formulera i några få punkter och sedan så ska företaget i stort utgå ifrån dessa. Det är också dessa som ska genomsyra det som syns utåt, via motton, slogan och så vidare.

Kommunicera och använd ditt varumärke

Att bygga ett starkt varumärke är något som tar tid. Men du ska redan från starten vara lojal och konsekvent till det ditt företag står för, och så också kommunicera det utåt. Tänk på att ditt företag kommunicerar varumärket genom både ord, handling och framtoning i form av marknadsföring, logotyp och liknande. Detta gäller faktiskt även hur ditt kontor är utformat och eventuell dresscode på företaget. Med fördel så ska ditt företag förmedla en känsla som stämmer in på dina kunder och leverantörers livsstilar och värderingar. Detta kommer att stärka relationen till dessa, men eventuellt också polarisera relationen med de som inte har samma värderingar. Här gäller det dock att vara konsekvent och se till dina egna värderingar. Man måste förstås vara flexibel i affärsvärlden, men så fort man går emot sina värderingar så är man på väg att bli ett annat företag – något som inte varumärket är känt för.

Att använda ett starkt varumärke går att göra på flera sätt. Vi tar upp ett par sätt:

  • Etablering på annan ort – Ett företag med starkt varumärke har lättare att nyetablera sig på en annan ort. Som exempel kan vi ta Cosmo Truckcenter som är en återförsäljare av lastbilar. Man är också generalagent i Sverige för DAF lastbilar. DAF är en en av Europas största lastbilstillverkare med ett starkt varumärke. I samarbetet med Cosmo Truckcenter så använder man DAF:s varumärke eftersom detta är gynnsamt för verksamheten.
  • Samarbetspartners – Har man ett starkt varumärke så finns det många som vill synas tillsammans med det varumärket. På så sätt kan man få gynnsamma avtal med leverantörer, sponsorer och så vidare.
  • Konkurrensfördel – Det är helt enkelt så att vi människor oftast helst väljer det vi känner till. Står någon och väljer mellan det kända varumärket och något annat – ja då slutar det oftast med att det kända varumärket vinner.