Tidigt tillväxtskede

Tidigt tillväxtskede

Det kan vara svårt att få hjälp med finansieringen i de allra tidigaste skedet av ditt företagande. Men i det tidiga tillväxtskedet börjar din affärsidé bli så pass mogen att intresset att investera i ditt företag ökar

När din affärsidé efter noga granskning hos inkubatörer och affärsänglar har visat sig hålla, får du tillgång till en bredare grupp venture capital bolag.

Statliga bolag som är intresserade av att investera i ett tidigt tillväxtskede:

  •  Energimyndigheten: Ger vilkorslån till företag som har potential att öka andelen förnybar energi eller bidrar till energieffektivisering. Vilkorslånet har inga max eller minimi belopp men det kräver en privat motfinansering som minst motsvarar lånebeloppet.
  • Vinnova: Finansierar innovativa forsknings och utvecklingsprojekt. Det innebär att ditt projekt ska bygga på ny teknik, ny tillämpning eller ny kunskap. Du kan ansöka om bidrag genom de utlysningar som visas på Vinnovas hemsida.
  • Industrifonden: En stiftelse som saminvesterar med privata aktörer. De investerar med maximalt 177 miljoner kronor.